Na této stránce naleznete užitečné a zajímavé odkazy z oblastí naší činnosti.
              
WYSIWYG Web Builder
MOTTO: Chemie je všude kolem nás. Chemické složení látek nás zajímá v přírodě i průmyslu.
Jen na nás záleží, zda je vliv chemie na každodenní život člověka a životní prostředí pozitivní nebo negativní.
Stránky ECHA (česká verze): http://echa.europa.eu/cs/
Ministerstvo průmyslu a obchodu (chemické látky a směsi):
http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/chemicke-latky-a-smesi/
Průmyslová maziva
Pro výběr a dodání nejvhodnějšího produktu právě pro Vaši aplikaci prosíme kontaktujte naše technické oddělení: info@chematribos.cz
Nanomaziva Chemické poradenství Tribologie
Chematribos, s.r.o.
Tel/Fax: +420 251 617 737
Mobil: +420 603 222 163
E-mail: info@chematribos.cz

Copyright © 2015-2018 by Chematribos, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@chematribos.cz