Odborné posudky a implementace chemické legislativy
Tvorba bezpečnostních a produktových listů
Monitoring parametrů technologických kapalin
Tribotechnická diagnostika (certifikovaný tribodiagnostik)
Tvorba mazacích plánů pro průmyslové aplikace
Návrhy alternativních a vysoce výkonných speciálních maziv
Poradenství v oblasti automobilových maziv
Vzdělávací činnost v oblasti tribochemie, tribotechniky 
a organizace  odborných seminářů
Provozování odborného fóra www.tribologie.eu
Překlady odborných textů (AJ)
Marketingová podpora prodeje chemických přípravků včetně grafických prací
Poradenství v oblasti bezpečnosti práce
Analýzy chemických rizik
WYSIWYG Web Builder
Naše společnost nabízí komplexní služby chemického poradenství
Nanomaziva Chemické poradenství Tribologie Průmyslová maziva
Chematribos, s.r.o.
Tel/Fax: +420 251 617 737
Mobil: +420 603 222 163
E-mail: info@chematribos.cz

Copyright © 2015-2018 by Chematribos, s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@chematribos.cz